Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wiadomości od firmy Abramczyk Sp. z o.o. mogą zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku wskazanego w nich odbiorcy. Jeśli nie są Państwo adresatem tych informacji lub jeśli otrzymaliście Państwo takie dokumenty omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Prosimy o nie kopiowanie i nie przekazywanie tych wiadomości oraz załączonych do nich dokumentów osobom nieupoważnionym. Informujemy, że rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tych wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

ABRAMCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Inflanckiej 7 jest w posiadaniu (jest Administratorem) danych dotyczących działalności gospodarczej kontrahentów, takich jak  nazwa, adres e-mail, nazwa domeny internetowej, adres pocztowy lub numer telefonu, imię i nazwisko pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów i kontrahentów. Informacje gromadzimy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług, mają do nich dostęp nasi upoważnieni pracownicy. Jednocześnie informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do zebranych danych, dokonywania zmian oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

TPL_AMMON_TOTOP