POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.ABRAMCZYK.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa sytuacje w jakich mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników. Użytkownik czytając, przeglądając czy używając Serwisu w inny sposób akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest ABRAMCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-776) przy ulicy Inflanckiej 7, KRS 0000115359, NIP: 554-024-09-05, REGON 090489270, zwana dalej także Administratorem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem także drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres adresem email: ado@abramczyk.pl

ABRAMCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Inflanckiej 7 jest w posiadaniu (jest Administratorem) danych dotyczących działalności gospodarczej kontrahentów, takich jak  nazwa, adres e-mail, nazwa domeny internetowej, adres pocztowy lub numer telefonu, imię i nazwisko pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów i kontrahentów. Informacje gromadzimy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług, mają do nich dostęp nasi upoważnieni pracownicy.

W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza czy ankiety. Prośba może być także sformułowana w inny sposób. W każdym jednak przypadku Administrator określa jakie dane osobowe Użytkownika mają być podane i będą przez niego przetwarzane. Administrator, gdy uzna to w danej sytuacji za konieczne, może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych.
W przypadku gdy Użytkownik ujawni dane osobowe osób trzecich przyjmuje się, że został przez te osoby do tego upoważniony i posiadał ich zezwolenie.

Ujawnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do realizacji celu w jakim zostały udostępnione przez Użytkownika i przez okres niezbędny do realizacji tego celu. Udostępnione dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator wskazuje, że dane osobowe podane przez Użytkownika w związku z zamieszczaniem komentarzy do informacji i materiałów związanych z Serwisem, znajdujących się w Serwisie czy dotyczących samego Administratora, jego produktów usług itd. nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Jednocześnie informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do zebranych danych, dokonywania zmian oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

POLITYKA COOKIES

ABRAMCZYK Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że niektóre obszary jego systemu stron internetowych (Serwisu) używają plików cookies. Pliki cookies, tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Programy służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki internetowe) w zależności od ustawień mogą albo domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika albo też wymagać zgody Użytkownika na ich zamieszczenie urządzeniu przez Użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies w programie (przeglądarce internetowej) używany w przez Użytkownika w urządzeniu znajdują się w tym oprogramowaniu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane są przez Abramczyk Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Abramczyk Sp. z o.o. w Bydgoszczy operatorem i innych partnerów czy podmioty.

PolishEnglish
Share This