Abramczyk laureatem konkursu „Firma dobrze widziana 2020”

Z radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu rodzinnej firmie ABRAMCZYK tytułu „Firma Dobrze Widziana 2020”. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest przez Business Center Club przedsiębiorstwom, które stosują w swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Oceniane jest ich zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez podmioty zewnętrzne, lecz także polityka firmy wobec pracowników. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni przez tak prestiżową organizację. Abramczyk Team zawsze razem, zawsze blisko ludzi.

Share This