Tajemnica pysznej ryby: minimum glazury, maksimum smaku


Aby po odłowieniu mięso ryby zachowało wartości odżywcze – ryby poddawane są procesowi zwanemu glazurowaniem. Glazura to cienka warstwa lodu powstająca na powierzchni zamrożonego produktu przez zraszanie go aerozolem wodnym. Taka warstwa lodu zabezpiecza rybę przez zmianą barwy oraz utratą sprężystości tkanki mięsnej. Glazurowanie jest szczególnie ważne w przypadku przechowywania zamrożonych ryb tłustych – w tym przypadku lód tworzy barierę dla tlenu i zabezpiecza rybę przed zepsuciem. Zazwyczaj udział glazury wynosi 10% masy produktu – taka glazura jest wystarczająca dla 4-miesięcznego przechowywania ryby zamrożonej w temperaturze do -20°C.

Niestety w praktyce handlowej bardzo często spotkać można ryby, w których udział glazury przekracza 20 a nawet 30%. Jest to działanie niezgodne z dobrymi praktykami technologicznymi i handlowymi. Tylko ryby marki Abramczyk posiadają minimalną ilość glazury, gwarantującą utrzymanie najwyższej jakości filetów ryb.

Share This