Program operacyjny PO RYBY 2014-2020


Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o. Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 2.246.097,87 zł.

Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń do pakowania Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

po ryby

Share This